Privacybeleid

Deze website is eigendom van Uitvaartbegeleiding Stefaan. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Brusselsestraat 70, 9660 Brakel

Telefoon: +32 55 42 24 49

E-mail: stefaan@uitvaartbegeleiding.be

Ondernemingsnummer: BE 0881.987.742

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uitvaartbegeleiding Stefaan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam
 •  E-mailadres
 • Telefoon nummer
 • Bedrijfsnaam, adres gegevens bedrijf, btw-nummer
 •  Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stefaan@uitvaartbegeleiding.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Uitvaartbegeleiding Stefaan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Uitvaartbegeleiding Stefaan analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar het is logisch dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uitvaartbegeleiding Stefaan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Zolang u klant bent bij Uitvaartbegeleiding Stefaan worden uw gegevens bewaard.
 • Als men geen klant meer is, worden persoonsgegevens verwijderd binnen de 3 maanden, uitgenomen de gegevens die Uitvaartbegeleiding Stefaan wettelijk moet bijhouden, zoals bijvoorbeeld facturen en boekhoudkundige documenten.
 •  Bij een prospect worden de persoonsgegevens verwijderd  3 maand na het laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitvaartbegeleiding Stefaan verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uitvaartbegeleiding Stefaan gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Uitvaartbegeleiding Stefaan gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.

U kan zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/. Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Geplaatste cookies

 • Elementor: Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.
  • Type: functionele cookie
  • Bewaring: permanent
  • Functie: volgen van acties door gebruikers op een webpagina
 • Google Analytics: We gebruiken Google Analytics voor websitestatistieken. Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.
  • Type: analytische cookie
  • Bewaring: 1 jaar
  • Functie: opslaan van geanonimiseerde statistieken
 • WordPress: We gebruiken WordPress voor website-ontwikkeling. Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.
  • Type: functionele cookie
 • Google Fonts: We gebruiken Google Fonts voor het vertonen van web-lettertypen. Voor meer informatie, lees de Google Fonts Privacyverklaring.
  • Type: functionele cookie
  • Bewaring: geen
  • Functie: vraagt het IP adres van de gebruiker op
 • Google reCAPTCHA: We gebruiken Google reCAPTCHA voor spampreventie. Voor meer informatie, lees de Google reCAPTCHA Privacyverklaring.
  • Type:  functionele cookie
  • Bewaring: 1 sessie
  • Functie: verzoeken van bots filteren

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartbegeleiding Stefaan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stefaan@uitvaartbegeleiding.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs hetzij per e-mail naar (stefaan@uitvaartbegeleiding.be), per post naar Brusselsestraat 70, 9660 Brakel, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart. We reageren zo snel mogelijk, binnen de vier weken, op uw verzoek .

Uitvaartbegeleiding Stefaan wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitvaartbegeleiding Stefaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via stefaan@uitvaartbegeleiding.be.

Laatst gewijzigd op 09/03/2022.