uitvaartbegeleidingstefaan             24/24 en 7/7 - T. 055 42 24 49 - GSM 0475 98 06 51 - Brusselsestraat 70 - 9660 Brakel

Beste,

Deze webcam biedt u de mogelijkheid om visueel toegang te krijgen tot de rouwkamer waar uw dierbare overledene ligt opgebaard.
Om van deze dienst gebruik te kunnen maken dient u noodzakelijkerwijze te beschikken over een wachtwoord.
Dit wachtwoord is persoonlijk en uniek (lees: wordt slechts een maal gebruikt, enkel voor de huidige dienstverlening) en werd door de dienstverlener (BVBA Uitvaartbegeleiding Stefaan) enkel aan een welbepaalde gebruiker medegedeeld.
Voormelde gebruiker onderschreef een overeenkomst waarbij hij / zij er zich toe verbond om alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich te nemen voor de mededeling van het wachtwoord aan derden.
De dienstverlener is geenszins aansprakelijk voor de mededeling van het wachtwoord door de bewuste gebruiker aan derden.
De dienstverlener kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het verder verspreiden van het wachtwoord door derden.
Het feit dat u over het wachtwoord beschikt betekent dat de bewuste gebruiker u in vertrouwen nam.
Beschaam haar / diens vertrouwen niet.
Beschouw het u meegedeelde wachtwoord op uw beurt als persoonlijk en strikt vertrouwelijk en deel het niet mee aan derden.
Gebruik de webcam met respect voor de dierbare overledene.
Wees er u terdege van bewust dat elk oneigenlijk en / of respectloos gebruik van de webcam kan leiden tot strafrechterlijke vervolging eventueel gekoppeld aan een eis tot schadevergoeding.
Gebruik van het wachtwoord betekent dat u de huidige gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Klik hier om verder te gaan.
webdesign: drukkerij surdiacourt-   ontwikkeling: thisconnect-   all rights reserved